Tuesday, January 1, 2013

Kudüs düşerken: 9 Aralık 1917


1. Dünya savaşında Filistin Cephesi'nde İngilizlerin önderliğindeki İtilaf Devletlerine yenilen Osmanlı Devleti Kudüs'u teslim etmek zorunda kalmıştı. 


9 Aralık 1917 günü Osmanlı Devleti’nin son Kudüs Mutasarrıfı İzzet Bey, Belediye Başkanına bir teslim mektubu vererek sabah erkenden şehirden ayrıldı. Ayrılmadan önce de telsiz makinesini çekiçle paramparça etti


Teslim mektubunda yazanlar şunlardı: "Her milletçe kutsal sayılan Kudüs’teki yerleşim yerlerine iki günden beri obüsler düşmektedir. Osmanlı Hükümeti sırf dinî mekanların zarar görmemesi için kasabadan çekilmiş ve Kamame, Mescid - i Aksa gibi dinî mekanların korunmasına memurlar görevlendirmiştir. Tarafınızdan dahi bu yolda muamele edileceği ümidiyle bu belgeyi Belediye Reisi Vekili Hüseyinzâde Hüseyin Bey eliyle gönderiyorum efendim. Kudüs Müstakil Mutasarrıfı İzzet 8/9. 12. 33”

Belediye Başkanı, sabahleyin yanında birkaç polis memuru ile Lifta’da bulunan İngiliz birliklerine doğru yola çıktı. Saat 08. 30’da İngilizler, beyaz bir bayrakla yaklaşan heyeti gördü

Heyeti ilk karşılayan iki İngiliz çavuşu oldu ve kendilerine şehrin teslim mektubu ve anahtarları sunuldu ise de kabul etmediler. 60. Tümen Komutanı Tümgeneral J. S. M. Shea Allenby adına saat 11. 00’de şehrin teslimini kabul etti.  Böylece 31 Ekim’den beri 40 gündür devam eden muharebeler sonunda Kudüs teslim alındı.  İki gün sonra 11 Aralık 1917'de Allenby, Kutsal Şehr'e saygı göstermek için yürüyerek Kudüs'e girdi ve dini mekân ve tesislerinin korunması için Sıkıyönetimi ilan etti.
kudüs düşerken: 9 Aralık 1917 Resim 0

Belediye Başkanı Kudüs'ü teslim etme görüşmelerinde


kudüs düşerken: 9 Aralık 1917 Resim 1

Aynı görüşmelerden bir başka fotoğraf


kudüs düşerken: 9 Aralık 1917 Resim 2

Teslim anlaşmasından sonra İngiliz birlikleri Bethelem'e doğru ilerliyorlar.


kudüs düşerken: 9 Aralık 1917 Resim 3

Teslim görüşmelerine başlayan iki ingiliz çavuşu


kudüs düşerken: 9 Aralık 1917 Resim 4

İngilizler Kudüs'de 9 Aralık 1917


kudüs düşerken: 9 Aralık 1917 Resim 5

General Watson ve Belediye Başkanı


kudüs düşerken: 9 Aralık 1917 Resim 6

Türk esirler


kudüs düşerken: 9 Aralık 1917 Resim 7

11 Aralık'ta General Allenby için yapılan tören


kudüs düşerken: 9 Aralık 1917 Resim 8

Allenby yürüyerek Kudüs'e giriyor.


kudüs düşerken: 9 Aralık 1917 Resim 9

General Allenby Kudüs'te


kudüs düşerken: 9 Aralık 1917 Resim 10

General Allenby'ın Kudüs'e ilerleyişinden bir başka sahne


kudüs düşerken: 9 Aralık 1917 Resim 11

Allenby şehrin ileri gelenleri ile...


kudüs düşerken: 9 Aralık 1917 Resim 12

Yine Allenby ileri gelenlerle görüşürken.


kudüs düşerken: 9 Aralık 1917 Resim 13

Kudüs Osmanlı toprağı iken kutlanan son Nebi Musa

Kaynak:
With Our Army in Palestine, by Antony Bluett, Library of Congress, Wikipedia, İngilizlerin Kudüs'ü ele geçirmesi ve General Edmund H.H Allenby'nin Kudüse törenle girişi (9–11 Aralık 1917)İsmet Üzen