Tuesday, June 19, 2012

Kara Panter Partisi


Kara Panter Partisi, (Black Panther Party) asıl adı Black Panther Party for Self-Defense - Kara Panter Öz Savunma Partisi. ABD'de Siyahların haklarını savunan devrimci parti. 1966'da California eyaletinin Oakland kentinde Huey Newton ve Bobby Seale tarafından kurulmuştur.

Partinin başlangıçtaki amacı, Siyahların yaşadıkları gettolarda devriye gezerek mahalle sakinlerini polis saldırılarına karşı korumaktı. Kara Panterler zamanla bütün Siyahların silahlanmasını, başta askerlik hizmeti olmak üzere beyaz Amerika'ya karşı bütün yükümlülüklerden bağışık tutulmalarını, hapisteki bütün Siyahların salıverilmesini ve beyaz Amerikalıların yüzyıllardır süren sömürüsünün bedeli olarak Siyahlara tazminat ödenmesini talep eden Marksist bir devrimci grup niteliği kazandı. 1960'ların sonlarında üye sayısı en yüksek düzeye ulaşarak 2 bini aşan örgütün ülkenin birçok büyük kentinde etkinlik gösteren şubeleri vardı.

Kara Panterlerle polis arasındaki sürtüşmeler, 1960'ların sonları ile 1970'lerin başlarında California, New York ve Chicago'da silahlı çatışmalara yol açtı. Örgütün önderlerinden Newton, bu çatışmalardan birinde bir polis devriyesini öldürmek suçundan hapse atıldı.Bazı parti üyelerinin suç niteliği taşıyan eylemlerde bulunduğu biliniyordu. Ama polisin örgüt üzerindeki sürekli baskısı yer yer şiddet amaçlı saldırılar biçimine büründü. Polisin, Kara Panterlerle ilgili etkinlikleri konusunda birkaç kez Kongre soruşturması açıldı. 1970'lerin ortalarında üye sayısı önemli oranda azalan ve ABD'li birçok siyah önderin gözünde saygınlığını yitiren Kara Panter Partisi, şiddet kullanmaktan vazgeçerek geleneksel bir siyasi parti kimliğine büründü. Çalışmalarını Siyahların yaşadıkları mahallelere sosyal hizmetlerin götürülmesi üzerinde yoğunlaştırdı.

On Maddelik Program

1. Özgürlük İstiyoruz. Siyah Toplumumuzun İtibarını Belirleme Gücü İstiyoruz.
Kendi itibarımızı belirleyene kadar Siyah halkın özgür olmayacağına inanıyoruz.

2. İnsanlarımız İçin Tam İstihdam İstiyoruz.
Federal hükümetin her insana istihdam ya da garanti bir para vermekle zorunlu ve sorumlu olduğuna inanıyoruz. Eğer Beyaz Amerikan işadamları tam istihdam vermeyeceklerse, o zaman üretim araçlarının işadamlarından alınıp topluma verilmesi gereklidir ki toplumlar tüm insanlarını çalıştıracak şekilde onları organize edebilsin ve herkese yüksek bir yaşam standardı sunabilsinler.

3. Soyguna Son Vermek İstiyoruz
Siyah Toplumumuz Üzerindeki Kapitalist Soyguna
Irkçı hükümetin bizi soyduğuna inanıyoruz ve şimdi de kırk akre toprak ve iki katırın geciken borcunu istiyoruz. 40 akre ve iki katır, 100 yıl önce  siyahların kitlesel olarak öldürülmesi ve köle emeği için tazminat olarak vaad edildi. Ödemeyi, bir çok toplumumuza dağıtılacak şekilde nakit olarak kabul ediyoruz. Almanlar, şimdi İsrail’deki Yahudilere Yahudi soykırımı için yardım ediyor. Almanlar, altı milyon Yahudi’yi öldürdü. Amerikan ırkçısı, 50 milyondan fazla Siyah insanın katili oldu. Bu yüzden, bunun bulunduğumuz taleplerin en ılımlısı olduğunu düşünüyoruz.

4. İnsanın Barınabileceği Saygın Konutlar İstiyoruz
Eğer Beyaz evsahipleri siyah toplumumuza saygın konutlar vermeyecekse, o zaman konut ve arsa, toplumumuzun hükümet programıyla kendi insanları için saygın konutlar yapabileceği kooperatiflere dönüştürülmelidir.

5. Bu Saygın Amerikan Toplumunun Gerçek Doğasını Yansıtan Tüm İnsanlarımız İçin Eğitim İstiyoruz Gerçek Tarihimizi ve Günümüz Toplumundaki  Rolümüzü Bize Öğretecek Eğitim İstiyoruz
Toplumuza kendilik bilgisi verecek bir eğitim sistemine inanıyoruz. Eğer bir insan kendisinin ve toplumdaki ve dünyadaki pozisyonunun bilgisine sahip değilse, o zaman başka bir şeyle ilişkilenme şansı da çok düşüktür.

6. Tüm Siyah Erkeklerin Askerlikten Muaf Tutulmasını İstiyoruz
Siyah insanların bizi korumayan ırkçı bir hükümeti korumak için askerde savaşmaması gerektiğine inanıyoruz. Biz, Siyah insanlar gibi, Amerika’nın Beyaz ırkçı yönetiminin mağduru olan diğer renkten insanlarla savaşmayacak ve onları öldürmeyeceğiz. Kendimizi zordan ve şiddetten ve ırkçı polisten ve ırkçı ordudan koruyacağız, zorunluluk ne anlama gelirse gelsin.

7. Polis Vahşetine ve Siyah İnsanların Öldürülmesine Derhal Son Verilmesini İstiyoruz
Siyah toplumumuz içindeki polis vahşetine, siyah toplumumuzu ırkçı polis operasyonu ve vahşetinden  korumaya adanmış gençlerden Siyah savunma grupları kurarak son verebileceğimize inanıyoruz. ABD Anayasası’ndaki İkinci Değişiklik, silah taşımaya izin veriyor. Dolayısıyla biz, tüm Siyah insanların korunma amacıyla kendilerini silahlandırması gerektiğine inanıyoruz.

8. Biz Federal, Devlet, Bölge ve Şehir Cezaevlerinde Ve Nezaretlerde Tutulan Tüm Siyah Adamlar İçin Özgürlük İstiyoruz
Biz bir çok hücre ve cezaevindeki Siyah insanın serbest bırakılması gerektiğine inanıyoruz çünkü onlar adil ve tarafsız bir mahkemeden geçmediler.

9. Mahkemeye Çıkarılacak Tüm Siyah İnsanların İçlerinde Kendi Siyah Toplumlarından İnsanların Veya Akran Gruplarının da Olduğu Bir Jurinin Olmasını İstiyoruz, tıpkı ABD Anayasası Tarafından  Belirtildiği Gibi Siyahların adil yargılama görmesi için mahkemelerin ABD Anayasası’nı takip etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. ABD Anayasası’ndaki 14. Değişiklik, bir insana akran grupları tarafından jurilik edilmesi hakkı veriyor. Bir akran, benzer ekonomik, sosyal, dini, coğrafik, çevresel, tarihsel ve ırksal arkaplandan gelen bir insandır. Bunu yapması için, mahkemeler, Siyah davalının geldiği Siyah toplumdan gelen bir juri seçmek zorunda olacak. Biz, şimdiye kadar ve hala hep, Siyah toplumun ortalama makul insanına ilişkin hiç bir anlayışı olmayan beyaz üyelerden oluşan juriler tarafından yargılandık.

10. Toprak, Ekmek, Konut, Eğitim, Giyim, Adalet Ve Barış İstiyoruz.
İnsan etkinliklerinin rotasında, bir halk için kendilerini başkasıyla bağlantılandıran politik şeridin çözülmesi ve tabiatın güçleri arasında, varlıklarını Tanrı’dan alan doğa yasalarına eşit ve ayrı bir durum almasını varsayması zorunlu olunca, insanlığın görüşlerinin derin saygısı, onların kendilerini ayrılmaya iten nedenleri açıklamalarını ister.
Bize göre bu hakikatler, tüm insanların eşit yaratıldığı anlamına geliyor; onlara yaratıcıları tarafından verilen, arasında yaşam, özgürlük ve mutlu olma haklarının da bulunduğu geri alınamaz haklar. Bu hakları garanti altına almak için, insanlar arasında tüm güçlerini yönetilenlerin uyumundan alan hükümetler oluşturuluyor, yönetimler ne zaman bu amaçları yok edecek bir şekil alıyorsa, halkın da yönetimi devirme ve değiştirme, bu tip prensiplere dayanan yeni bir hükümet kurma, gücünü çeşitli formlarda ama mutlaka bu hakların kullanılmasını koruyacak şekilde organize etme hakları bulunuyor. İhtiyat, aslında, uzun süreli bir yönetimin küçük ve hafif şeyler için değiştirilmemesi gerektiğini ve tüm deneyimlerin insanların, alıştıkları biçimleri yok ederek doğru olanı yapmak yerine acı çekmeye daha meyilli olduğunu gösterdiğini söyleyecek. Ancak  gaspın ve hakaretin uzun treni değişmeksizin aynı nesne üzerinden tek düze geçmeye devam edince, onları mutlak despotluğun altında hapsedecek bir tasarım ortaya çıkarır, onların görevi, hakkı böylesi bir yönetimi söküp atmak ve gelecek güvenlikleri için yeni koruyucular bulmaktır.