Thursday, September 24, 2015

Tarih Derslerinde Adı Geçmeyen Kadın Devrimciler

 Nadezhda Krupskaya
Birçok kişi onu sadece Vladimir Lenin’in eşi olarak bilse de Nadezhda kendi adına bir Bolşevik devrimci ve politikacı idi.
1929 yılından 1939 yılında ölümüne kadar Eğitim Bakanı Yardımcılığı dahil çeşitli siyasi faaliyetlere büyük ölçüde karışmıştır. Devrim öncesinde Iska grubunun sekteterliğini yapıyor, çoğunluğunun dekode edilmesi gereken kıtalar arası yazışmaları yönetiyordu.
Devrimden sonra işçiler ve köylüler için eğitim imkanlarının geliştirilmesi için hayatını adamış, kütüphaneleri kullanılabilir hale getirmeye çalışmıştır. Constance Markievicz

Constance Markievicz (kızlık soyadı Gore-Booth) bir Anglo-İrlanda Kontesi, Sinn Fein ve Fianna Fáil (İrlanda siyasi partileri) politikacısı,
devrimci milliyetçi, kadınlara seçme hakkını savunan bir sosyalisttir. Liderlik rolünün olduğu 1916 Paskalya Ayaklanması dahil pek çok İrlandalı bağımsızlık
hareketine katıldı. Ayaklanma sırasında İngiliz bir keskin nişancı tarafından yaralandıktan sonra çekilmeye ve teslim olmaya zorlandı. Teslim olduktan sonra, 70 kadın içinde hücre hapsine çarptırılan tek kadın oldu. Ölüm cezasına çarptılırdı ancak cinsiyetinden dolayı affedildi. İlginçtir ki, iddia makamı avukatı
Constance'in “Ben sadece bir kadın, bir kadını vuramazsınız”  diye yalvardığını iddia etmiştir.Oysa ki mahkeme kayıtları “ Keşke beni vurmaya edebiniz olsaydı” dediğini göstermektedir.
Constantine, dünyada bakanlar kurulunda görev alan (İrlanda Cumhuriyeti Çalışma Bakanı, 1919-1922) ve İngiliz Avam Kamarası'na seçilen ilk kadın oldu fakat Sinn Fein'in boykotçu politikasından dolayı reddetti.Petra Herrera

Meksika Devrimi sırasında, soldaderas olarak bilinen kadın askerler çoğu zaman tacizle karşı karşıya kalmalarına rağmen erkeklerle birlikte çatışmalara gittiler. En çok tanınan soldaderaslardan biri olan Petra Herrera, cinsiyetini gizlemiş ve “Pedro Herrera” olarak gitmiştir. Pedro olarak örnek liderliği ve köprüleri havaya uçuşuyla itibarını kazandıktan sonra cinsiyetini açığa
çıkarmıştır. Petra, kendi gibi diğer 400 kadınla 30 Mayıs 1914 tarihinde İkinci Torreón savaşına katılmış ve başarısıyla bazılarına göre büyük itibar görmeyi haketmiştir. Ne yazık ki, Pancho Villa kadınlara itibar etmediğinden onu generalliğe yükseltmemiştir ve buna karşılık Petra, Villa'nın birliğinden ayrılıp kendi kadın tugayını kurmuştur.


 Nwanyeruwa

Nwanyeruwa, Nijeryalı bir İgbo kadını, sömürge döneminde Batı Afrika'daki İngiliz otoriteye karşı ufak bir savaş başlattı. 19 Kasım 1929 tarihinde sayım görevi üstlenen Mark Emereuwa, Nwanyeruwa'ya “Keçilerini, koyunlarını ve insanlarını sayın” dedikten sonra aralarında bir tartışma patlak verdi.Normalde geleneksel olarak kadınlar vergilendirilmezdi fakat bu olayla kadınların vergilendirilebileceği anlaşılmıştır. Bunun üzerine Nwanyeruwa durumu diğer kadınlara anlatmış ve protestolara başladıktan sonra Kadınların Savaşı'nı başlatmaya karar vermişler. Bu bölgeden yaklaşık 25.000 kadın hem vergi değişikliklerine hem de Warrant Chiefs'in sınırsız gücüne karşı bu savaşa katılmıştır. Savaşın sonunda kadınların konumu büyük ölçüde düzelmiş, vergi planları düşürülmüş ve Warrant Chiefs'in pek çok kuvveti çekilmeye zorlanmıştır.Lakshmi Sehgal

Halk arasında “Kaptan Lakshmi” olarak bilinen Lakshmi Sahgal, Hint bağımsızlık hareketinin devrimcisi ve Hindistan Ulusal Ordusu'nda subaydı. Daha sonra Azad Hind hükümetinde Kadın İşleri bakanı olarak görev
aldı. 40'larda Sömürge Hindistanında tamamı kadınlardan oluşan ve Britanya Hindistanı'nı devirmeyi amaçlayan Rani of Jhansi Regiment adlı alayı yönetti. Alay İkinci Dünya Savaşı sırasında var olan az sayıdaki
tamamı kadınlardan oluşan alaylardan biriydi ve adını 1857 Hint İsyanı'nın önde gelen isimlerinden biri olan kadın devrimci Rani Lakshmi Bai'den almaktadır. Sophie Scholl

Alman devrimci Sophie Scholl, şiddet karşıtı ve Nazi karşıtı direniş grubu White Rose'un kurucu üyesiydi. Grup isimsiz broşür ve grafitilerle Hitler rejimine karşı aktif bir direniş göstermiştir. 1943 yılının Şubat ayında, Sophie ve diğer üyeler Münih Üniversitesi'nde broşür dağıttığı için tutuklandı ve giyotinle ölüm cezasına çarptırıldı. Broşürün kopyaları o yıl Münih Öğrenci Manifestosu olarak yeniden adlandırılıp ülke dışına kaçırıldıktan sonra Müttefik güçler tarafından uçaklardan Almanya'nın üzerine bırakıldı. Blanca Canales

Blanca Calanes, Porto Rikolu Milliyetçi Partisi'nin kadın kolları olan Özgürlüğün Kızları'nı düzenlemeye yardımcı olan portorikolu bir milliyetçidir. Blanca önderlik ettiği Jayuya Ayaklanması (ABD'ye karşı) ile tarihte liderlik rolü olan birkaç kadından biri olmuştur. 1948 yılında, Gag Bill, ya da Kanun 53 olarak bilinen ciddi şekilde kısıtlayıcı bir tasarı yayınlandı ve ada hükümetini yok etmek amacını taşıyan her türlü malzemeyi yazdırmak yayınlamak, satmak ya da sergilemek suç sayıldı. Buna karşılık milliyetçiler silahlı devrim planlamaya başladı. 30 Ekim 1950 tarihinde, Blanca ve diğerleri onun evinde sakladığı silahları alarak Jayuya kasabasına yürüdüler. Burada bir polis istasyonunu ele geçirip yaktılar, telefon tellerini kestiler ve Gag Hukuku'nu hiçe sayarak Porto Riko bayrağını yükselttiler. Bunun sonucunda, ABD Başkanı sıkıyönetim ilan ederek orduya ve hava kuvvetlerine kasabaya saldırmalarını emretti. Milliyetçiler tutuklanıp ömür boyu hapis cezasına çarptılırdılar. Jayuya'nın büyük bir kısmı tahrip edildi ve olayın üzeri “Porto Riko'lular arasında gelişen bir olay” şeklinde ABD başkanı ve medyası tarafından örtüldü. Celia Sanchez

Çoğu kişi Fidel Castro ve Che Guevara'yı tanır ama az sayıda insan Küba Devrimi'nin kalbindeki - hatta ana karar mercii olduğu bile söylenen - kadını, Celia Sanchez'i tanımaktadır. 10 Mart 1952 darbesinden sonra Celia, Batista hükümetine karşı mücadeleye katıldı. 26 Temmuz Hareketi'nin kurucularından biri, devrim boyunca mücadele timlerinin lideri, grup kaynaklarının kontrolcüsü oldu ve hatta Batista'yı devirmek amacıyla 82 savaşçıyı Meksika'dan Küba'ya nakleden Granma'nın karaya çıkışını düzenlemeleri yapmıştır. Devrimden sonra, Celia ölümüne kadar Castro ile kaldı.Kathleen Neal Cleaver

Kathleen, Kara Panter Partisi'nin bir üyesiydi ve partinin karar organı olan ilk kadın üyesiydi. Partinin sözcüsü ve basın sekreteri olarak görev yapmış, partinin hapiste olan Savunma Bakanı Huey Newton'un
serbest bırakılması için ulusal bir kampanya düzenlemiştir. O ve Angela Davis gibi partideki diğer kadınlar partinin ezici bir çoğunlukla eril olduğu görüşüne karşın partinin 3'te 2'sini oluşturmaktaydılar.