Saturday, April 8, 2017

Joseph Goebbles'in Propaganda ilkeleri

"Joseph göbbels: tagebücher 1924-1945 / ralf georg reuth" adlı kitap göbbels'in günlüklerini incelmiştir: 

"kitleler aklını yitirmiş bir sarhoşluk içinde. böyle devam etmeli." (s.696)

"entellektüelizm, her nevi propagandanın en feci düşmanı"dır. (s.1299)

"gerçek olaylar ve durumlar hakkında açık seçik bir malumata sahip olsalardı, bu haberleri okuyarak gitgide gevşeyip çökebilirdi insanlar. alman halkının bütün bunları öğrenmemesi ne iyi! sahip olacağı kanaat hazır halde önüne konuyor." (s.1633)

bakanlığı döneminde, göbbels'in bellibaşlı propaganda araçlarından biri, bayrak asma kampanyalarıdır. özellikle kritik dönemlerde, halkı "havaya sokmak" ve "havayı değiştirmek" istediğinde, bu yönteme başvurur. günlükler'de şöyle bahseder göbbels bu yöntemden: "berlin bayrak takındı"... "berlin bayraklarla süslü"... "şehir bayrak denizi"... "tüm almanya bayrak denizi"... "üç gün bayrak asılmasını tamim ediyorum. anında berlin bir bayrak denizi." (s.1215) 
hukuk, "steril, herhangi bir görüşe sahip değil ve sorumsuz" (s.1465) olduğu için, habistir.

"yargı devlet hayatının efendisi olamaz, devlet politikasının hizmetkarı olmalıdır." (s.1771) 

bunun haricinde;

"yalan söyleyin, mutlaka inanan çıkacaktır."
"biz bir şey söylemek için değil, belli bir etki sağlamak için konuşuruz"

"bana vicdansiz bir medya temin et; sana bilinçsiz bir halk sunayım.."

Devamı
Kaynak: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/418/4641.pdf