Thursday, April 18, 2013

Sokağa çık!

Sosyal Ayrıntılar Ansiklopedisi, tarihi vesikalar serisi #2
İkinci evrak-ı metruke Sokak Dergisi.

Sokak Dergisi 27 Ağustos 1989'da ilk sayısını yayınladı.Bir çok sayısı toplatıldı. Cesur bir dergiydi, bir çok tabuyu yıktı.

Tayfun Gönül ve Vedat Zencir vicdani retlerini Sokak Dergisi'nde ilen ettiler örneğin. Türkiye vicdani ret kavramıyla ilk kez karşılaşıyordu. İlk sayısından itibaren Kürt sorununa cesaretle yer verdi; Yalcın Küçük'ün Abdullah Öcalan röportajını yayınladı. Eşcinsellerin hak mücadelesine destek verdi, mülteci sorunlarını gündeme getirdi, eril şiddet tanımlamasıyla tanıştırdı bizi....

İlk sayıda ele alınan konular zaten tabuları yıkacak bir dergiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyordu.İkinci evrak-ı metrukemiz ilk sayının kapağı ve derginin televizyon sayfasının bile farklı olduğunu gösteren bir ayrıntı.Yazıdaki imzaya dikkat.