Tuesday, October 16, 2012

Tezkere Resmi Gazete'de

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyinden terör tehdidinin ve saldırılarının bertaraf edilmesi amacıyla, TBMM tarafından hükümete verilen izin süresinin bir yıl uzatılmasına dair karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.


Ankara- Kararda, Irak'ın kuzey bölgesinde yuvalanan PKK terör unsurlarından kaynaklanan ve Türk halkının huzur ve güvenliğiyle, ülkesinin milli birliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yöneltilmiş terörist saldırılar ve açık tehdidin devam ettiği belirtildi.
Dost ve kardeş Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfeden Türkiye'nin, PKK teröristlerinin Irak'ın kuzeyindeki mevcudiyetine ve Türkiye'ye yönelik terörist saldırılarına son verilmesini sağlamak amacıyla askeri faaliyetlerini başarıyla yürüttüğü, siyasi ve diplomatik girişimlerini ve uyarılarını sürdürdüğü anlatılan kararda, şunlar kaydedildi:
''Türkiye'ye yönelik olarak devam eden terörist saldırılara ve tehdide karşı, terörizmle mücadelenin bir parçası olarak uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tedbirleri almak üzere, hudut, şümul, miktar ve zamanı hükümetçe belirlenecek şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik terör tehdidinin ve saldırılarının bertaraf edilmesi amacıyla, sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere, Irak'ın PKK teröristlerinin yuvalandıkları kuzey bölgesi ile mücavir alanlara gönderilmesi ve görevlendirilmesi için TBMM'nin 17 Ekim 2007 tarihli ve 903 sayılı kararıyla hükümete verilen ve son olarak 5 Ekim 2011 tarihli ve 1005 sayılı kararı ile bir yıl uzatılan izin süresinin, 17 Ekim 2012 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına anayasanın 92'nci maddesi uyarınca izin verilmesi, Genel Kurulun 11 Ekim 2012 tarihli 7'nci birleşiminde kabul edilmiştir.''
16 Ekim 2012